Vad ska jag göra om jag är först på plats vid en trafikolycka? Mattias Larsson lär dig de fem mest viktiga moment som du bör tänka på för att kunna rädda liv i trafiken. Det första du ska göra är att stanna.
  • Stanna
    • Det största misstaget många gör är att köra förbi olyckan
  • Ställ ditt fordon så långt ut i väggrenen som möjligt
  • Ställ dig inte för nära olyckan
    • Det skapar plats för eventuella utryckningsfordon

Det finns fler filmer för dig!