Hållbarhet:  Lokala bilverkstäder

Foto: Sven Persson/swelo.se

Din bil består av metall, plastdelar och vätskor. Och det finns ett liv för dem – även efter krocken. Vi har ett uttalat mål: att hjälpa lokala bilverkstäder att bli ännu bättre på att spara vår miljö.

Skador, och särskilt motorskador bidrar med en stor andel av vår miljöpåverkan.
– Därför är det ett mycket prioriterat område, säger Jeanette Andersson, gruppchef skador.

Hur stor miljöpåverkan har en bil som behöver skrotas efter en skada?
– Det går inte riktigt att säga. Men miljöpåverkan är som allra störst om den behöver skrotas. Kan bilen i stället repareras är det mycket bättre, och kan reparationen göras med begagnade delar är det ännu mer skonsamt för miljön än med nya delar. Att ta hand om en skrotad bil handlar inte bara om bilens delar, utan även om farliga vätskor som ska tas om hand på rätt sätt, säger Jeanette.

Kan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad påverka hur verkstäderna tar hand om bilarna?
– Absolut. Vi har över 50 procent av alla bilar försäkrade, så varannan bil i en kollision är försäkrad hos oss. Det innebär att vi inte bara kan påverka utan också ställa krav.

Vilka krav ställer ni på verkstäderna?
– Alla våra verkstäder är Lupincertifierade så de uppfyller våra kvalitetskrav, vilket även omfattar miljöarbete. De måste bland annat ha ett aktivt miljömål som följs upp varje år. Exempelvis kan de byta till miljövänligare belysning i sina lokaler. Resultatet är att de blir bättre på miljöfrågorna för varje år.

Hur engagerade är ni i en bils reparation efter skada?
– Vi kan styra mycket, bland annat vad som hamnar på bilarna. Alla verkstäder som får in en bil skickar en kalkyl till våra tekniker. Teknikerna går igenom kalkylen och kan då till exempel be verkstaden köpa in begagnade delar i stället för nya.

Vad händer med en bil som behöver skrotas efter en skada?
– En skrotad bil säljs och skickas till våra bildemonterare och sedan köper våra verkstäder delar därifrån. Det innebär att det blir en rundgång på delarna, i stället för att de bara slängs. Det lindrar miljöpåverkan och sparar på jordens resurser.

Vad gör ni mer för att stötta miljöhjältar i bilskadekedjan?
– Varje år utser vi Årets verkstad. Vi tittar bland annat på hur mycket begagnade delar och plastreparationer de utför och vilka som har nöjdast kunder. Det är ett prestigefullt pris att bli utsedd till årets verkstad och samtidigt ett kvitto på att man utför bra arbete.

– Vi uppmuntrar också till färre och kortare transporter – genom att reparationen blir så lokal som möjligt. På så vis påverkar vi närmiljön på ett positivt sätt och bidrar till arbetstillfällen.

Detta är en Lupincertifiering:

Länsförsäkringar kvalitets- och miljöcertifierar de bilverkstäder som reparerar kundernas bilar i samband med skador på fordonen. Certifieringen har målet att förbättra miljön, säkerheten och kvaliteten på reparationerna samt att effektivisera dem.

Att vara ett Lupin-certifierat företag innebär att ha rätt förutsättningar för att kunna leverera säkra, korrekta och effektiva skadereparationer. Dessutom säkerställs att företaget utvecklas i en gynnsam riktning när det gäller säkerhet, kvalitet, effektivitet
och miljö.

Läs gärna mer om 2017 års vinnare i ”Årets Verkstad”!