,

Mycket på jobbet innan semestern?

Stress verkar vara det som många kämpar med innan sommarsemestern. Det verkar i första hand handla om arbetsrelaterad stress. Mycket ska hinnas med innan semestern.

Man brukar säga att människan klarar av en hög stressnivå under en begränsad period, om man därefter får återhämtning. Det är vad vårt stressystem är gjort för; att möta ett rovdjur och kämpa mot det eller fly därifrån och sedan vila. Den fysiologiska respons som aktiveras när vi känner oss hotade kallas för kamp/flykt systemet. Det kallas så på grund av att det gör oss redo för att kämpa eller fly från hotet. Kamp/flykt-systemet har hjälpt människan att klara sig undan faror sedan hundratusentals år.

Kamp/ flyktreaktionen innebär i praktiken en total omställning av vår fysiologi, så att vi på bästa sätt ska vara rustade att möta plötsliga hot. Hjärnan skickar ut signaler som påverkar hela kroppen. Socker och stresshormoner såsom adrenalin, noradrenalin och kortisol frisätts. Du har säkerligen känt av den här reaktionen någon gång när du fått ett starkt stresspåslag – t ex om du varit nära att råka ut för en olycka eller om du hamnat i ett gräl.

Nya hot i dagens samhälle

Idag är de faktorer som hotar/stressar oss sällan saker som man kan komma undan genom att fly eller slåss mot dem. Farliga rovdjur och rivaliserande grupper av människor har idag förvandlats till deadlines, konflikter, rödljus, någon som anklagar oss – helt enkelt vardagliga utmaningar. Men även om orsaken till stresspåslaget har ändrat innehåll, ser reaktionen likadan ut som för hundra tusentals år sedan.

Konsekvenserna av stress ser olika ut om beroende på om det handlar om kortvarig stress eller långvarig stress utan återhämtning. Om vi ser tillbaka på bilden med det vilda djuret så är det lätt att förstå att vi evolutionärt utvecklats för att hantera kortvarig stress såsom att kämpa eller fly från rovdjur. Därefter har vi fått vila och är så redo för nästa utmaning/hot.

Vi klarar stress om vi får vila

Vi kan sammanfatta att stress inte är farligt i sig, utan något vi är byggda för. Det är först om det sker under lång tid och utan återhämtning som det kan det bli skadligt för hälsan. Allra sämst är det om stressreaktionen slås på och av ofta.

Så man kan tänka sig att om det bara är en begränsad period nu innan semestern som vi ska ta i inför så klarar nog de allra flesta det bra. Men om man hållit ett för högt tempo länge och haft stressystemet igång under en längre tid och då får mer att göra innan semestern så är det inte så konstigt om man mår dåligt av det och behöver söka hjälp.

Åsa Kadowaki som är läkare och KBT-terapeut pratar på ett enkelt sätt om vad stress innebär i filmklippet ovan. Jag rekommenderar det varmt! 

Emelie är psykolog och arbetar på SOS Internationals. Vill du läsa mer från Emelie?