,

“Ja och” istället för “ja men”

Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
Jag och min kollega brukade ofta fastna när vi skulle komma på nya idéer och lösningar. Det som oftast hände var att min kollega kom med många nya idéer och jag direkt kom att tänka på motargument. Jag ville snabbt komma vidare till handling och det fungerade inte så bra. Känner du igen dig?

Kreativitet kan beskrivas som färdigheten att skapa något nytt. Många tror att kreativitet är en mer eller mindre medfödd egenskap men det stämmer inte. Kreativitet behöver man träna på, precis som med så mycket annat.

Vad är kreativitet?

Det krävs mer energi av hjärnan och när vi ska göra eller tänka på ett sätt som vi inte är vana vid. Därför känner vi ofta ett motstånd mot det nya. Rädsla för att misslyckas, säga något fel eller bli kritiserad är andra vanliga hinder för kreativitet. Tidsbrist är också ett hinder för kreativitet. Jag brukar tänka på kreativitet som ett litet äventyr där resultatet inte går att förutse.

Säg JA

Ett konkret och verksamt sätt att möjliggöra kreativitet är att öva på att besvara andras förslag och idéer med “ja och” istället för “ja men”. Istället för att kritisera någons idé kan man öva på att lägga till något som kan förbättra eller möjliggöra den. När man accepterar någons idé och bygger vidare på den så skapas ofta en positiv känsla och ett mer tillåtande klimat. Jag har provat detta med min kollega och det har verkligen gett resultat. Jag har också provat det hemma när min man kommer med förslag och det fungerar lika bra där. Vi får ett trevligare och mer tillåtande klimat där kreativiteten får gott om plats. Men det är inte alltid så lätt för min första tanke kan ofta vara något kritiskt men om jag låter bli att säga något direkt och istället väntar lite så känns det lättare att svara med ”ja och”.

Förändra utbildningssystemet

Barnen där hemma är dock överlägset bäst på att komma på nya idéer. När försvinner det och varför? Sir Ken Robinson beskriver i en nitton minuter lång föreläsning hur vårt utbildningssystem dödar nyfikenhet och spontant skapande. Han vill se att lärare uppmuntrar barn att experimentera, dansa oh göra misstag. Jag tänker att det gäller såväl för arbetsplatser för vår hemmamiljö.

/Emelie

Emelie är psykolog och arbetar på SOS Internationals. Vill du läsa mer från Emelie?