Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Anställda får ledigt när de tränar

Ett företag i Umeå startar ett friskvårdsprogram där de anställda får möjlighet att få några dagars extra ledighet under ett arbetsår i utbyte mot fysisk träning. Det är ett initiativ där förhoppningen var att de anställda skulle få bättre hälsa och mindre sjukskrivningar - något som företaget tjänar på i längden.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Ansvarstagande

Tendensen att ta ansvar för andras mående och att alltid ha det i åtanke är knappast något negativt, förutom när det går ut över ens eget mående. Även om man bryr sig om andra människor bör man inte bortprioritera sig själv och det man behöver för att må bra.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Tid för träning

Träning är onekligen viktigt men blir ibland bortprioriterad när det inte finns utrymme i vardagen eller nog med tid. Tid för träning kan dock skapas, exempelvis genom att gå upp tidigare på morgonen för att köra ett enklare träningspass innan frukosten.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Perspektivtagande

Ibland kan det bli missförstånd när det gäller kommunikation mellan två personer; vi har alla olika synsätt på vad det betyder och hur man bäst använder det. För att undvika eventuella konflikter så är det viktigt att försöka förstå varför en annan agerar som den gör istället för att enbart förhålla sig till sitt eget perspektiv.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Tillit skapar god hälsa på arbetet

Det finns många saker att tänka på när man arbetar med andra: kommunikation, kroppsspråk, samarbete och så vidare. Det finns olika knep och tillvägagångssätt för att få den bästa starten på arbetsdagen. Inte bara för den enskilde utan för alla. Fokusera på det som är positivt, visa hänsyn till andra, lätta på stämningen och uppmuntra samarbete med olika aktiviteter. Det kanske är nyckeln till att få en så välmående arbetsplats som möjligt.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Fem gånger mer kärlek

Psykologen Martin Forsters forskning bygger på att barn behöver positiv uppmärksamhet i bredare bemärkelse än gränssättning. För att relationen med barnet ska bli bra och så konfliktfri som möjligt är positiv samvaro en väsentlig del; att varje dag tilldela en period åt att umgås utan konflikt eller negativitet.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Naturligt godis och gott mellanmål

Två nyttiga och goda saker som man kan göra när man har ett överflöd av äpplen.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Håller du dig uppdaterad?

Det är många som är beroende av sociala medier och har svårt att koppla ifrån den världen och dess flöde av information. FOMO heter begreppet som innebär rädslan att missa något, till exempel olika händelser och evenemang förmedlade på Facebook. Det kan påverka livet negativt när man är för engagerad i sociala medier och inte riktigt kan släppa taget eller finna andrum mellan allt som skrivs.
Hälsablogg med olika hälsatjänster i bild.
,

Livet efter semestern

Bara för att semestern är slut betyder inte nödvändigtvis att sommaren är slut. Det finns möjligheter att fortfarande njuta och ta tillvara på den även efteråt. Det gäller också att hitta vanor som är hållbara så att återgången till arbetet inte blir tuffare än nödvändigt.